21 wrz. 2018

Projekt Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy zakończony !

Zakończyliśmy kilkumiesięczny proces konsultacji i prac zespołu merytorycznego. Projektem założeń do nowego Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022 zajmą się teraz wydziały miejskie i Biuro MOWIS , konsultując projekt dokumentu także z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Trzymamy kciuki i zachęcamy do zapoznania się z efektami wykonanych w projekcie […]

więcej