II spotkanie wyjazdowe – Ochotnica Dolna, 15-17 maja 2015