II Krakowski Bal NGO 20.10.2018

17 październik 2018

Zapraszamy Państwa – przedstawicielki i przedstawicieli krakowskich NGO – na
II Krakowski BAL NGO pod hasłem “BALujMY na polu 3. sektora”!
Wstęp jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy na stronie: https://bal.evenea.pl
II Krakowski BAL NGO odbędzie się 20 października w Muzeum Galicja a
organizatorzy zapewniają:
->loterię balową
->dobrą muzykę (Dj Baddy)
->tańce
->smakowitości w menu
->przestrzeń do integracji 3. sektora
Bal będzie stanowił uroczyste zamknięcie Tydzień Otwarty Krakowskich
Organizacji Pozarządowych. Od 13 do 20 października krakowskie fundacje i
stowarzyszenia zapraszają do udziału w bezpłatnych zajęciach, warsztatach i
spotkaniach. Wszystko po to, by mieszkańcy mogli lepiej poznać III sektor, a
działacze – potrzeby i oczekiwania mieszkańców.
PROGRAM TYGODNIA OTWARTEGO
http://bit.ly/KalendarzTygodniaOtwartego2018

Wydarzenie odbędzie się w ramach Święta Organizacji Pozarządowych –
Festiwalu Krakowskich Organizacji Pozarządowych 2018 realizowanego przez
Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, Federację Małopolska Pozarządowa i
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie. Zadanie
publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

TAGI: