Kontakt

Federacja Małopolska Pozarządowa
ul. Stolarska 6/9

31-043 Kraków
tel/fax: 505343132 (Olga Glińska)