Nasza reprezentacja

Olga Glińska

Członkini Zarządu

Z wykształcenia psycholog, od 11 lat realizująca projekty społeczne dofinansowane ze środków publicznych, koordynatorka w wielu projektach: ASOS, FIO, EFS i EOG. Wiceprezeska Fundacji Machina Fotografika, fanka sieciowania i współpracy z innymi NGO. W Fundacji Machina Fotografika chodzi po plażach w imię wyższych celów a kiedy wraca za biurko pisze wnioski, rozlicza środki, wypełnia dokumenty i próbuje okiełznać żywioł bez tłamszenia kreatywności pozostałych członkiń. W Federacji Małopolska Pozarządowa pilnuje dokumentacji finansowej, przelewów i współpracy z księgowością.

Ewa Chromniak

V-ce Prezeska

Trenerka i edukatorka. Współpracuje z organizacji pozarządowymi i instytucjami samorządowymi – pomaga im w rozwoju – m. in. w skutecznym planowaniu i realizacji działań, współpracy partnerskiej szczególnie na linii samorząd organizacje pozarządowe oraz urzeczywistnianiu idei „partycypacji obywatelskiej” czyli włączania mieszkańców w dialog i współdecydowanie o sprawach publicznych. Nieustanie uczy się animacji społecznej, wspomagając społeczności lokalne i grupy nieformalne w rozwoju w oparciu o swoje zasoby i potencjały lokalne. Od 2005r. zaangażowana w rozwój III Sektora w Małopolsce, szczególnie w Krakowie. Współzałożycielka Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych – Ośrodka Sieci SPLOT, obecnie Prezeska Zarządu Fundacji. Członkini Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji a obecnie Krakowskiej Rady DPP. Współinicjatorka Krakowskiego Porozumienia Organizacji Obywatelskich
i Federacji Małopolska Pozarządowa. Współpracuje również z ogólnopolskim Stowarzyszeniem CAL i Siecią SPLOT

Anna Styszko

V-ce Prezeska

Absolwentka politologii. Trenerka organizacji pozarządowych, prowadzi szkolenia między innymi z zakresu specyfiki działania III sektora, funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych, zarządzania projektem, zarządzania personelem, partnerstwa międzysektorowego, animowania lokalnej społeczności i tworzenia grup samopomocowych. Ukończyła Szkołę Trenerów Zarządzania prowadzoną przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK; posiada Certyfikat Pełnomocnika Funduszy Strukturalnych wydany przez TUV NORD Polska.
Od ponad 8 lat współpracuje z III sektorem, od 2005 roku związana ze Stowarzyszeniem Doradców Europejskich PLinEU. Posiada doświadczenie w realizowaniu projektów partnerskich. Koordynowała między innymi projekt: „Silne organizacje – aktywne kobiety”, w ramach którego nawiązana została sieć współpracy małopolskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz kobiet. Koordynowała prace na rzecz pracodawców i rodziców w ramach projektu partnerskiego: „Kompromis na rynku pracy (…)”, współfinansowanego z IW EQUAL. Ekspertka i animatorka sieci współpracy lokalnych społecznoci opartych na bezgotówkowej wymianie usług. Założycielka i animatorka jednego z największych Banków Czasu w Polsce.
Współautorka kilku publikacji na temat tworzenia lokalnych sieci współpracy oraz funduszy unijnych. Asesorka merytoryczna projektów. Stypendystka programu „Liderzy w społeczeństwie obywatelskim” Instytutu Roberta Schumana.

Monika Doroszkiewicz

Członkini Zarządu

Prezeska Fundacji Głos Serca. Gospodyni Ambasady Krakowian – laboratorium innowacji, w której powstał pomysł stworzenia platformy spotkań łączącej biznesy i ludzi poprzez networking. Stworzyła Ambasadę Współpracy, klub lokalnych przedsiębiorców angażujących się społecznie i nawiązujących współpracę z organizacjami pozarządowymi. Uważa, że żadna forma kontaktu nie zastąpi osobistego spotkania z drugim człowiekiem, a najskuteczniejszą formą promocji jest rekomendacja. Fascynują ją działania społecznościowe, czynnie uczestniczy w wielu z nich i stara się zarażać swoim entuzjazmem również inne osoby. Jest pomysłodawczynią Krakowskich Ogrodów Społecznych, które właśnie zaczęły kiełkować. Stara się żyć w harmonii ze sobą i z naturą. Skutecznie pomaga jej w tym terapia dźwiękiem, która jest jej życiową pasją, którą dzieli się poprzez projekty realizowane przez Fundację Głos Serca rozpowszechniając i promując tą metodę w Polsce. Prowadzi terapię dźwiękiem z podopiecznymi Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz podopiecznymi Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Miechowie.

Patrycja Szymańska

Członkini Zarządu

Prezes Zakopiańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Członkini Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu. Matka Polka czwórki dzieci, miłośniczka zwierząt, podróży, pasjonatka fotografii, książek oraz wycieczek górskich. Większość życia zawodowego poświęciła hotelarstwu, obecnie planuje założyć własną działalność gospodarczą związaną z fotografią. Współpracuje z wieloma organizacjami pro zwierzęcymi na terenie województwa małopolskiego oraz kraju.

Izabela Plur

Członkini Zarządu

Prezeska Zarządu Fundacji Przestrzeń Rozwoju. Z wykształcenia socjolog i pedagog, z dyplomem studiów podyplomowych z ekonomii społecznej, organizacji pomocy społecznej oraz zarządzania organizacjami pozarządowymi. Z organizacjami pozarządowymi związana od początku kariery zawodowej. Posiada doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów finansowanych z różnych źródeł, w szczególności skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Posiada także doświadczenie pracy w administracji samorządowej. Obecnie związana również z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio, gdzie zajmuje się aktywizacją zawodową osób bezdomnych i prowadzi Centrum Integracji Społecznej. W Fundacji Przestrzeń Rozwoju działa od początku jej istnienia jako współzałożycielka i główny motywator jej rozwoju. Członkini Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. W wolnych chwilach oddaje się podróżom.

 

 

Agnieszka Dziewitek

Członkini Zarządu

Z wykształcenia menedżerka. Z III sektorem związana od ponad 10 lat. Pierwsze doświadczenia w realizacji projektów dla społeczności lokalnych zdobywała jako konsultant i koordynator projektów w Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Współzałożycielka stowarzyszenia Pracownia Obywatelska. Koordynatorka projektów aktywizujących społeczności lokalne i wspierających aktywistów miejskich. Autorka i koordynatorka pilotażu budżetu obywatelskiego w Krakowie „Dzielnice się liczą”, który zapoczątkował proces budżetu obywatelskiego s Krakowie. Trenerka z zakresu narzędzi partycypacji społecznej i zarządzania projektami. Członkini grupy roboczej pracującej nad zmianą dot. Inicjatywy Lokalnej w Krakowie. Absolwentka studiów menedżerskich dla III sektora (Collegium Civitas), absolwentka Szkoła Partycypacji Społecznej OFOP, „Szkoły rzecznictwa” dla organizacji pozarządowych prowadzonej przez Fundację Stocznia.