Zapisy na szkolenie z zakresu współpracy NGO i JST

03 lt. 2015

Z przyjemnością informujmy, że już niebawem odbędzie się pierwsze szkolenie z zakresu współpracy NGO i JST, skutecznego rzecznictwa i dialogu.

Zaczynamy od ważnego tematu współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną, czyli szkolenie:

„KONKURS OFERT TO NIE WSZYSTKO!
Znaczenie i narzędzia współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną.”

Czy zastanawiałeś/łaś się kiedyś jak to się dzieje, że niektóre organizacje realizują partnerskie projekty z miastem i zawsze wiedzą co dzieje się w Urzędzie Gminy? Czy pisząc wniosek konkursowy wiesz dokładnie co znaczy „oferta realizacji zadania publicznego” oraz czym różni się „wspieranie” od „powierzenia”? Czy wiesz, jak zapadają kluczowe dla społeczności lokalnej decyzje oraz jak przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą na nie wpływać?

Termin szkolenia: 20-21 lutego 2015 roku, Kraków

Szkolenie przeznaczone jest dla członków Sieci.