18 lt. 2015

Prezentujemy listę organizacji które biorą udział w procesie tworzenia małopolskiej federacji organizacji pozarządowych:

„Bądzmy razem” – Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna
Europejskie Centrum Młodzieży
Fundacja Aktywnych Ludzi „Luna”
Fundacja Animatornia – Twórcze Działania
Fundacja Dobra Wola
Fundacja Edukacji Obywatelskiej Przyszłość i Praca
Fundacja Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki im. Dobrego Pasterza
Fundacja Głos Serca
Fundacja Gorczyckiego
Fundacja Inicjatyw Twórczych
Fundacja Machina Fotografika
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA
Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Bona Fide
Fundacja na Rzecz Socjalnej Demokracji
Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA
Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę Matio
Fundacja Przestrzeń Rozwoju
Fundacja Przestrzeń Rozwoju TIMSZEL
Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS
Fundacja Ukryte Skrzydła
Fundacja Wspierająca Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży Rośnij Zdrowo
Lot Krakowska Organizacja Turystyczna
Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Miechowie
Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”
Stowarzyszenie antropologiczne „Archipelagi Kultury”
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych IFKA
Stowarzyszenie Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-krajoznawczego
Stowarzyszenie Partnerskie Bochnia – Saarlouis
Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów SP Nr 1 im. T. Kościuszki w Proszowicach
Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne „Most do Gruzji”
Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN
Stowarzyszenie Zwykłe Forum Rdzawka
Stowarzyszenie Wspólnota Swoszowicka
Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowe-Racjonalistycznej SWOR
Stowarzyszenie Wzmacniania Organizacji WZMACNIACZ.ORG
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Kurierzy Tatrzańscy”
Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w Miechowie
Zakopiańska Fundacja Narodowa Skansen
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Tarnowski