Święto Organizacji Pozarządowych -Festiwal Krakowskich Organizacji Pozarządowych 2018

07 czerwiec 2018

Zapraszamy do udziału w tegorocznym Święcie Organizacji Pozarządowych- Festiwalu Krakowskich Organizacji Pozarządowych!

Co w tegorocznej edycji?

Już 23 czerwca w Parku Jordana – Piknik NGO!

zapisy: bit.ly/piknikngo   do 10 czerwca!

Robimy spot – promujemy działalność krakowskich organizacji oraz ich współpracę z Miastem Kraków

Trzeci tydzień października – Tydzień Otwarty w krakowskich NGO

I 20 października – II Bal krakowskich organizacji pozarządowych

wydarzenie:

https://www.facebook.com/events/236314760452511/

grupa na FB – dołącz!   https://www.facebook.com/groups/1594115470648087/

 

Cały czas trwa nasza zapoczątkowana w 2017 roku akcja: #jestem3sektor – zapraszamy do oznaczania organizacji !

Opis projektu:

Festiwal obejmował będzie szereg różnorodnych akcji edukacyjno-promocyjnych: 1. Piknik NGO, będzie to okazja do spotkania się biorących udział w festiwalu organizacji z mieszkańcami w luźnej formule na świeżym powietrzu ( tereny zielone/park),  udział w pikniku weźmie ok 20 organizacji – klasyczne stanowiska promocyjne oferujące ulotki, publikacje, materiały i gadżety organizacji będą uzupełnione żywą ofertą – możliwością doświadczenia, poznania  merytoryki działalności danej organizacji obejrzenia filmu tematycznego bądź dokumentującego efekty działań.( udział mieszkańców : ok 200 os). (realizacja : czerwiec 2018) 2. Tydzień Otwarty w Krakowskich NGO – cykl wydarzeń edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i społecznych, realizowanych siedzibach organizacji lub w ich bezpośrednim otoczeniu. Tydzień Otwarty będzie okazją dla NGO do zaprezentowania próbki swojej oferty, a mieszkańcom stworzy możliwość do bliższego poznania działalności NGO, doświadczenia ich działalności i nawiązania bliższej współpracy. Program tygodnia będzie wypracowany przez organizacje wspólnie wcześniej i wspólnie promowany, będziemy zachęcać by jak najwięcej wydarzeń odbywało się w partnerstwie by animować i wzmacniać współpracę między organizacjami.

Akcja edukacyjno-promocyjna „Poznaj III sektor” – obejmująca nie tylko promocję krakowskich NGOsów ale również elementy edukacyjne, pozwalające zwiększyć wiedzę mieszkańców na temat specyfiki działania III sektora i jego miejsca we współczesnym społeczeństwie. Akcja będzie realizowana w mediach społecznościowych oraz podczas wydarzeń Festiwalowych. Jest to kontynuacja działań z roku 2017, chcemy by hasztag #jestem3sektor stał się rozpoznawalnym określnikiem dla sektora i odbiorców/odbiorczyń jego działań. 4. Finałowy Bal NGO – celem będzie integracja środowiska  NGO i mieszkańców a także osób działających jako aktywiści społeczni „niezrzeszeni” i w grupach nieformalnych, będzie to okazja do podsumowania wydarzeń całego tygodnia, nawiązania nieformalnych kontaktów sprzyjających dalszej współpracy zarówno pomiędzy organizacjami jak i między organizacjami a mieszkańcami i mieszkankami. Łącznie festiwal obejmie min. 28 eventów promocyjno-edukacyjnych.

Realizatorzy:

Federacja Małopolska Pozarządowa

http://www.malopolskiengo.pl

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

http://www.bis-krakow.pl

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

http://wolontariat.org.pl/krakow/

Projekt „Święto Organizacji Pozarządowych” Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa

http://www.krakow.pl

http://www.ngo.krakow.pl