II tura zapisów na usługi i coaching

04 Maj 2015

W dniu dzisiejszym tj. 4 maja, otwieramy II turę zapisów na:

  • usługi: prawne i marketingowe

Celem tego działania jest dostarczenie organizacjom usług prawnych lub marketingowych podnoszących poziom profesjonalizmu, rozpoznawalności i rzetelności działań, których to usług organizacja nie jest sobie w stanie zapewnić sama z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych.

W ramach usług prawnych oferujemy między innymi: modyfikację statutu, opracowanie wzorów umów, opracowanie polityki ochrony danych osobowych itp.

W ramach usług marketingowych organizacje mogą  zapewnić sobie np. opracowanie wizualizacji graficznej dla organizacji lub projektu, opracowanie strategii marketingowej lub kampanii promocyjnej.

  • coaching: księgowy, nowych technologii, pozyskiwania środków finansowych

Celem tego działania jest rozwój kompetencji pracowników, członków i wolontariuszy organizacji, w szczególności osób zajmujących się księgowością, pozyskiwaniem środków działaniami informatycznymi w organizacji.  Podczas współpracy z coachem uczestnicy będą mieli okazję zdiagnozować swoje mocne strony i obszary rozwoju, zwiększyć wiedzę w wybranej dziedzinie oraz rozwinąć umiejętności pozwalające na samodzielną realizację nowych rozwiązań z obszaru księgowości, nowych technologii lub pozyskiwania funduszy.

Zapisy trwają do 11 maja 2015 roku do godziny 23.59.

Szczegółowe informacje na temat zapisów oraz formularze zgłoszeniowe zostały  przesłane do uczestników projektu drogą mailową.

Informujemy, że do udziału w spotkaniu upoważnione są organizacje biorące udział w projekcie „Brakujące ogniwo – federalizacja małopolskich organizacji pozarządowych”.
Pytania dotyczące wyjazdu prosimy kierować na adres ogniwo@pracowniaobywatelska.pl