Krótki film o… konsultowaniu!

28 styczeń 2015

Zamiast 1000 słów 90 sekund filmu o tym, dlaczego warto konsultować!

 

Dla nieprzekonanych chcących sprawdzić czy warto, dla przekonanych chcących zobaczyć coś miłego, dla przekonujących do wykorzystania w argumentacji, dla wszystkich, by poczuć siłę współpracy!

Zapraszamy do oglądania, lubienia, propagowania i wykorzystywania w swoich działaniach!

Poniższy film powstał w ramach projektu „Kraków Rozwija Konsultacje Społeczne” realizowanego przez Fundację BIS w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków. Jest wynikiem kilkumiesięcznych rozważań nad sensem i jakością konsultacji, badań postaw i nawyków dotyczących udziału organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych, porównań sytuacji zastanej z pożądaną.

Spot powstał w oparciu o głębokie wewnętrzne przekonanie, że RAZEM MOŻNA WIĘCEJ, a KONSULTACJE SPOŁECZNE SĄ PIERWSZYM KROKIEM do pełnej, efektywnej i satysfakcjonującej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną. Zachęcamy do oglądania, propagowania i szerokiego wykorzystywania tego materiału.

Do dyspozycji wersja podstawowa:

I reżyserska, z nieco szerszym ujęciem tematu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.