Nasza reprezentacja

Olga Glińska

Członkini Zarządu

Z wykształcenia psycholog, od 11 lat realizująca projekty społeczne dofinansowane ze środków publicznych, koordynatorka w wielu projektach: ASOS, FIO, EFS i EOG. Wiceprezeska Fundacji Machina Fotografika, fanka sieciowania i współpracy z innymi NGO. W Fundacji Machina Fotografika chodzi po plażach w imię wyższych celów a kiedy wraca za biurko pisze wnioski, rozlicza środki, wypełnia dokumenty i próbuje okiełznać żywioł bez tłamszenia kreatywności pozostałych członkiń. W Federacji Małopolska Pozarządowa pilnuje dokumentacji finansowej, przelewów i współpracy z księgowością.

Izabela Plur

Członkini Zarządu

Z wykształcenia socjolog i pedagog, z dyplomem studiów podyplomowych z ekonomii społecznej, organizacji pomocy społecznej oraz zarządzania organizacjami pozarządowymi. Z organizacjami pozarządowymi związana od początku kariery zawodowej. Posiada doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów finansowanych z różnych źródeł, w szczególności skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Posiada także doświadczenie pracy w administracji samorządowej. Prezeska Zarządu Fundacji Przestrzeń Rozwoju. W Fundacji Przestrzeń Rozwoju działa od początku jej istnienia jako współzałożycielka i główny motywator jej rozwoju. Obecnie związana również z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio, gdzie zajmuje się aktywizacją zawodową osób bezdomnych i prowadzi Centrum Integracji Społecznej. Członkini Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. W wolnych chwilach oddaje się podróżom.

 

 

Agnieszka Dziewitek

Członkini Zarządu

Z wykształcenia menedżerka. Z III sektorem związana od ponad 10 lat. Pierwsze doświadczenia w realizacji projektów dla społeczności lokalnych zdobywała jako konsultant i koordynator projektów w Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Współzałożycielka stowarzyszenia Pracownia Obywatelska. Koordynatorka projektów aktywizujących społeczności lokalne i wspierających aktywistów miejskich. Autorka i koordynatorka pilotażu budżetu obywatelskiego w Krakowie „Dzielnice się liczą”, który zapoczątkował proces budżetu obywatelskiego s Krakowie. Trenerka z zakresu narzędzi partycypacji społecznej i zarządzania projektami. Członkini grupy roboczej pracującej nad zmianą dot. Inicjatywy Lokalnej w Krakowie. Absolwentka studiów menedżerskich dla III sektora (Collegium Civitas), absolwentka Szkoła Partycypacji Społecznej OFOP, „Szkoły rzecznictwa” dla organizacji pozarządowych prowadzonej przez Fundację Stocznia.