„Bądzmy razem” – Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej

20 lt. 2015

Stowarzyszenie promuje ruch hospicyjny, wspiera hospicja domowe i ich podopiecznych szczególnie w regionie myślenickim i sąsiednich regionach. Pomagamy przede wszystkim podopiecznym Hospicjum Domowego Królowej Apostołów z Wiśniowej, przy którym powstało Stowarzyszenie. Rocznie hospicjum otacza opieką około 20 dzieci i 100 dorosłych. Zbieramy fundusze, za które kupujemy sprzęt medyczny i pomocniczy dla chorych, leki, materiały higieniczne, spełniamy marzenia chorych, organizujemy wakacyjne podróże dla dzieci, finansujemy szkolenia dla zespołu hospicyjnego. W ramach prowadzonych subkont finansujemy rehabilitację, dojazdy na leczenie. Aktywnie współpracujemy ze szkołami, lokalnym społeczeństwem. Szczególnym obszarem naszej działalności jest organizacja i promocja wolontariatu, a także szeroko rozumiana zorientowana społecznie edukacja i aktywizacja młodzieży oraz dorosłych. Wspieramy piękną ideę niesienia pomocy ludziom, często w ostatnich chwilach ich życia po to, aby wszyscy chorzy na nieuleczalne choroby i ich rodziny mieli łatwiejszy dostęp do niezbędnej pomocy, aby im ułatwić życie, dodać „życia ich dniom”. Przez 4 lata naszej działalności przekonaliśmy się jak ważne jest dla ośrodków hospicyjnych wsparcie wszystkich ludzi dobrej woli – zarówno darczyńców indywidualnych jak i firm. Dzięki wsparciu hospicja są w stanie jeszcze skuteczniej nieść pomoc osobom potrzebującym.

Stowarzyszenie jest w gronie organizacji pożytku publicznego (OPP) uprawnionych do pozyskania na działalność 1% podatku jako jedyna organizacja hospicyjna w regionie. Uzyskując status OPP dołączyliśmy do grona organizacji szczególnego zaufania społecznego.

 

 

TAGI: