Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna

20 lt. 2015

Misja

Celem Fundacji jest pozaszkolna działalność edukacyjna wśród osób dorosłych i młodzieży, na rzecz ich cywilizacyjnego awansu i szeroko pojętej integracji europejskiej.

Poprzez swoje działania fundacja stara się kształtować aktywną postawę obywatelską oraz budować współpracę międzynarodową w zjednoczonej Europie.

Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.

Motto

„Być człowiekiem, to czuć, kładąc swą cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata”

“To be a man is, precisely, to be responsible…It is to feel, when setting one’s stone, that one is contributing to the building of the world.”                                                                    Antoine de Saint-Exuper

 

 

TAGI: