Fundacja Ludzi Aktywnych „Luna”

20 lt. 2015

Celem fundacji jest niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i zawodowym ze względu na wiek i niepełnosprawność, w szczególności dorosłym osobom niepełnosprawnym, osobom starszym i ich rodzinom i bliskim