Fundacja Dobra Wola

20 lt. 2015

Fundacja „Dobra Wola” powstała w roku 2005. Działamy na rzecz dzieci i młodzieży, a także międzypokoleniowo w zakresie:

  • kształtowania postawy obywatelskiej w społeczności lokalnej;
  • zaangażowania młodzieży w rozwój demokracji;
  • formowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia;
  • integrowania ze społeczeństwem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami;
  • wspierania edukacji pozaformalnej;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji;
  • rozwijanie dialogu międzykulturowego;
  • wspieranie oddolnych inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego.

Realizujemy projekty edukacyjne i szkoleniowe w dziedzinach wsparcia społecznego w formach takich jak: edukacja pozaformalna, teatr społeczny, media, historia mówiona, wymiany młodzieży, szkolenia dla pracowników młodzieżowych. Pracujemy z partnerami zarówno z Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja, Szwecja, Francja, Litwa, Łotwa, Estonia), jak i krajami Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Białoruś, Azerbejdżan, Federacja Rosyjska).