Fundacja Edukacji Obywatelskiej Przyszłość i Praca

20 lt. 2015

Misja:

  1. Krzewienie w społeczeństwie idei społeczeństwa obywatelskiego i idei bezpieczeństwa socjalnego obywateli.
  2. Rozwój modelu socjalnej gospodarki rynkowej w Polsce.
  3. Propagowanie współczesnych modeli socjalnej gospodarki rynkowej.
  4. Opracowywanie scenariuszy i modeli pracy obywatelskiej w warunkach funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz zachodzących w społeczeństwie procesów globalizacji.

TAGI: