Fundacja Inicjatyw Twórczych

20 lt. 2015

Fundacja jest organizacją niezależną, apolityczną i nie nastawioną na zysk. Naszą misją jest mobilizowanie ludzi do aktywnego działania na rzecz swojego otoczenia poprzez budowanie przestrzeni dialogu społecznego. Chcemy twórczo wykorzystywać różnorodność poglądów, charakterów, idei i doświadczeń. Tworzymy możliwości tam, gdzie nie brakuje pomysłów, ale z różnych przyczyn trudno o podjęcie samodzielnej inicjatywy.

Celami statutowymi Fundacji są:
1. Zbliżenie pomiędzy narodem polskim a innymi narodami Europy;
2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
3. Upowszechnianie idei samorządności i samorządu;
4. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki;
5. Przeciwdziałanie dyskryminacji;
6. Wspieranie przedsiębiorczości;
7. Przeciwdziałanie bezrobociu;
8. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu;
9. Promowanie i wspomaganie edukacji;
10. Rozwój obszarów wiejskich i miejskich.

http://fundacjafit.pl/

TAGI: