Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA

20 lt. 2015

Powołaliśmy Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych z potrzeby działania na rzecz rozwoju lokalnego i współpracy z różnorodnymi partnerami w regionach całej Polski. Źródłem naszej inspiracji jest bogactwo lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego – które wciąż nas zachwyca – oraz aktywni i twórczy mieszkańcy, odpowiedzialni za miejsce, w którym żyją. Kreujemy nowe ciekawe rozwiązania i realizujemy długofalowe programy rozwoju w oparciu o wspólną pracę różnych środowisk i grup społecznych. Specjalizujemy się w tworzeniu sieci współpracy i wymiany doświadczeń, turystyce zrównoważonej, rozwijaniu przedsiębiorczości, kreowaniu marek lokalnych produktów i miejsc, edukacji, aktywizowaniu społeczności lokalnej.

Kim jesteśmy:

Mamy wiedzę, doświadczenie i energię do działania. Znamy potrzeby i wyzwania środowisk lokalnych. Potrafimy łączyć i inspirować do realizacji wspólnych celów.

Dokąd zmierzamy:

Dążymy do trwałej poprawy jakości życia lokalnych społeczności.

Kreujemy rozwój oparty na walorach przyrodniczych i kulturowych miejsc oraz aktywności i współodpowiedzialności ich mieszkańców.