Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych Bona Fide

20 lt. 2015

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Bona Fide powstała w styczniu 2010 roku. Jej zasadniczym celem jest niesienie pomocy i wsparcia ludziom w trudnych sytuacjach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Trzon Fundacji tworzą ludzie od wielu lat pracujący z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z wieloraką i sprzężoną niepełnosprawnością. Pracy z tą specyficzną grupą uczyliśmy się od podstaw, zdobywając doświadczenie i wiedzę w zakresie komunikowania się z nimi, nawiązywania więzi i prowadzenia trudnego procesu edukacji. Były to lata kiedy ta grupa nie miała jeszcze swojego miejsca w systemie edukacji, więc tak naprawdę niewiele w tej wąskiej dziedzinie się działo.
Wieloletnia praca pozwoliła nam nauczyć się dostrzegać i rozumieć potrzeby tych dzieci oraz skutecznie za nimi podążać. Ciągle staramy się, by taki młody człowiek czuł się bezpieczny, widzialny i ważny tak w sensie emocjonalnym, jak i społecznym. I obecnie możemy śmiało określić nas, jako zespół specjalistów – praktyków w tej sferze edukacji.
Osoby z głębokim upośledzeniem umysłowym wymagają całodobowej pomocy i opieki we wszystkich aspektach swojego życia. Ich potrzeby są takie same, jak osób zdrowych, pełnosprawnych. I tak, jak u ludzi zdrowych, szczególnie ważnymi są potrzeby w sferze emocjonalnej i społecznej.
Naszym doświadczeniem jest praca z dziećmi i młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną zamieszkującą w domu pomocy społecznej oraz w domach rodzinnych. Obserwujemy duże różnice w rozwoju, w charakterze i zakresie zdobywanych doświadczeń pomiędzy dziećmi z tych dwóch różnych środowisk. Oczywiście, sytuacja dzieci z domów rodzinnych jest dużo korzystniejsza.
Tym niemniej, dziecko z głębokim upośledzeniem umysłowym wychowujące się w rodzinie wiąże się albo z bardzo sprawną organizacją i zaangażowaniem wszystkich jej członków, albo z podporządkowaniem życia jednego z nich (najczęściej matki) potrzebom  dziecka. I często tych wszystkich elementów nie udaje się złożyć w dobrze funkcjonującą całość. Wtedy rodzice zwracają się do domu pomocy społecznej, co dla większości z nich wiąże się z dużą przykrością oraz jest ogromną traumą tak dla nich, jak i ich dziecka.

 

http://www.fundacjabonafide.pl/strona-glowna/

TAGI: