Fundacja na Rzecz Socjalnej Demokracji

20 lt. 2015

Działania Fundacji służą formułowaniu krytycznych refleksji o współczesnym świecie i jego rozwoju oraz budowaniu podstaw innej bardziej sprawiedliwej bardziej demokratycznej i bardziej solidarnej alternatywy rozwoju współczesnych społeczeństw.

Fundacja kieruje się dobrymi wzorcami działających w Europie Zachodniej instytucji typu „think tank”, które pełnią rolę „fabryk idei” dla ruchów społecznych i partii politycznych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • organizację konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów,
  • działalność badawczą, wydawniczą i publicystyczną,
  • kampanie społeczne

Fundacja używa nazwy Reaktywacja Socjaldemokracji oraz skrótu reaktywacja.soc

 

TAGI: