Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA

20 lt. 2015

Głównym celem statutowym Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” jest zajmowanie się problematyką autyzmu i bezinteresowne niesienie pomocy osobom z autyzmem oraz ich rodzinom. 

Ponadto celem działalności Fundacji jest:

  1. Udzielanie pomocy placówkom oświatowym i medycznym związanym z autyzmem.
  2. Popularyzacja wiedzy na temat autyzmu oraz problemów, z jakimi spotykają się osoby dotknięte autyzmem oraz ich rodziny.
  3. Popularyzacja nowoczesnych metod leczenia i terapii osób dotkniętych autyzmem.

Fundacja odwołując się do najnowszych zdobyczy nauki nie traktuje autyzmu jako choroby, ale jako swoiste kalectwo, które należy jak najwcześniej zdiagnozować, by następnie podjąć się trudnego procesu rehabilitacji i terapii. Działalność Fundacji oparta jest na najlepszych polskich doświadczeniach w tej dziedzinie. W swojej działalności korzystamy także z nowoczesnych metod wypracowanych przez naukowców Instytutu prof. Erica Schoplera w Stanach Zjednoczonych.

http://www.mada.org.pl/

TAGI: