Fundacja pomocy rodzinom i chorym na mukowiscydozę Matio

20 lt. 2015

Fundacjia MATIO została założona w Krakowie przez grupę ludzi dobrej woli znających specyfikę tak trudnej nieuleczalnej choroby genetycznej jaką jest mukowiscydoza.

Inicjatorem powstania Fundacji był Paweł Wójtowicz, rodzic dziecka zmarłego na mukowiscydozę. Dokonał on rejestracji Fundacji pod koniec 1996 roku. Działalność  rozpoczęliśmy 15 marca 1997 roku. Pełna nazwa fundacji to MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.
Status prawny, cele i zasady działania określa Statut Fundacji.
Fundacja MATIO jest niezależną organizacją mającą na celu niesienie pomocy dzieciom i chorym dorosłym dotkniętym mukowiscydozą oraz ich rodzinom. Wspólpracujemy z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą zajmującymi się problemami związanymi z leczeniem choroby.

Naszymi celami są między innymi:

  • przybliżenie społeczeństwu wiedzy o tej niebezpiecznej chorobie
  • bezpłatna działalność informacyjna na rzecz chorych i ich rodzin
  • organizowanie pomocy przy zakupie lekarstw oraz sprzętu rehabilitacyjnego
  • organizowanie i finansowanie szkoleń dla rodzin dzieci chorych na mukowiscydozę w zakresie domowej opieki nad chorymi
  • finansowanie publikacji i rozpowszechnianie wiedzy na temat mukowiscydozy
  • dofinansowanie badań naukowych
  • opieka nad chorymi i ich rodzinami

Do zespołu założycielskiego Fundacji, oprócz wymienionego Pawła Wójtowicza, należą: nestor polskiej mukowiscydozy Stanisław Sitko (wiceprezes Fundacji, były prezes Fundacji, przewodniczący Rady Fundacji), Andrzej Pietrzak (wiceprezes Zarządu), Barbara Zdebska (były wiceprezes Zarządu), prof. dr n. med. Wojciech Cichy (członek Rady Fundacji), Bożena Woźniakiewicz (członek Rady Fundacji), Adam Rakoczy (członek Rady Fundacji).

„Mamy nadzieję, że uda się osiągnąć założone cele dzięki sponsorom oraz ludziom dobrej woli. Dążeniem naszym jest połączenie się ze wszystkimi w walce z mukowiscydozą. Niech iskierka nadziei, która nam przyświeca, da nam wytrwałość i siłę, aby pokonać tę chorobę, czego wszystkim zaangażowanym życzę”.

TAGI: