Fundacja Rozwoju Przestrzeni Społecznych i Kulturalnych „TIMSZEL”

20 lt. 2015

„TIMSZEL” to organizacja, która w swym zamiarze i misji chce stwarzać przestrzeń możliwości – do działania dla innych i pracy nad sobą.

Centrum tych działań pozostaje człowiek. Każdy i konkretny zarazem. Człowiek sam w sobie jest zjawiskowy i w każdym tkwi wielki potencjał, który można, bez względu na sytuację egzystencjalną – wydobyć. Stąd przede wszystkim nasze działania kierujemy dla tych, którzy z różnych powodów tej możliwości nie mieli,  zostali jej pozbawieni, bądź sami zatracili.

Timszel  znaczy: ”możesz”. To niezwykle ważne słowo. Klucz do zrozumienia misji Fundacji. To definicja wolności człowieka i jednocześnie jego odpowiedzialności. Odpowiedzialności za siebie, za społeczeństwo i świat wokół nas.

To także wielka możliwość do działania dla innych, do wspólnej, twórczej pracy, do kreatywnego łączenia potencjałów artystycznych i inspirujących projektów. Wierzymy, że istotą sztuki nie jest tylko samo jej funkcjonowanie w przestrzeni ale także tworzenie pewnego rodzaju obszaru do zadawania najważniejszych pytań i w konsekwencji oddziaływanie  na różne problemy społeczne.

Zapraszamy zatem Wszystkich otwartych, kreatywnych, aktywnych, lub też chcących podjąć działalność społeczną ludzi do współpracy. Czekamy także na Każdego, dla którego nasza praca, może przynieść rozwiązanie konkretnych problemów.

http://timszel.com/

TAGI: