Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

20 lt. 2015

Obcowanie ze sztuką jest przygodą i daje przyjemność!

Misja:

Kształtowanie przyjaznego klimatu dla sztuki, tym samym do poprawy wizerunku ziemi myślenickiej i zachowanie jej dziedzictwa kulturowego. Wzmacnianie regionu poprzez współpracę, w tym współpracę międzysektorową. Budowanie kapitału społecznego, na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej.