Fundacja Ukryte Skrzydła

20 lt. 2015

Fundacja Ukryte Skrzydła jako Fundacja Teatru Ludowego została założona w 1990 roku przez Jerzego Federowicza.
Od 2008 roku dyrektorem Fundacji jest Stanisław Banaś.
Biuro Fundacji mieści się na os. Teatralnym 23 (Nowa Huta),
w budynku Teatru Ludowego w Krakowie (Stolarnia).
Działania Fundacji skierowane są głównie do mieszkańców Nowej Huty. Prowadzimy projekty dla dzieci i młodzieży
oraz seniorów. Nasze działania przyczyniają się
do zmniejszania agresji, nietolerancji oraz do uwrażliwienia
na problemy innych. Jesteśmy otwarci, nie bojący się zmian. Mamy czas dla każdego człowieka takim jaki jest, wspieramy jego dobre strony. Przybliżamy nowe technologie, działamy
dla różnych grup wiekowych, jesteśmy uniwersalni. Skłaniamy dzieci, młodzież, dorosłych do wartościowego wykorzystania czasu.

Fundacja Ukryte Skrzydła kieruje się zasadami zawartymi
w „Karcie zasad działania organizacji pozarządowych”.