Fundacja Wspierająca Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży Rośnij Zdrowo

20 lt. 2015

Prowadzimy badania profilaktyczne młodzieży w kierunku gruczołu tarczycy i innych chorób wieku młodzieńczego – zaburzenia wzrostu, nieprawidłowe odżywianie i inne, gdyż ta grupa wiekowa już jako nie dzieci, niejako wyszła spod opieki pediatrów i potrzebuje wsparcia do prawidłowego rozwoju. Brak map profilaktycznych i monitorowania stanu zdrowia młodzieży szkolnej to cel jaki nam przyświeca; Tu i Teraz dla dobra naszych dzieci.
Współpraca kulturalna szkół oraz międzynarodowa wymiana młodzieży.