Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno

20 lt. 2015

Główne cele Fundacji Praesterno to:

  • przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom patologii społecznej, w tym narkomanii, alkoholizmowi i przemocy
  • przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego lubmarginalizacji społecznej osób bądź grup społecznych, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, dyskryminowaniu osób niepełnosprawnych oraz nierówności praw kobiet i mężczyzn
  • promocja i wspomaganie edukacji i oświaty oraz propagowanie i wspieranie równości szans edukacyjnych

Oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną dla:

  • młodzieży (Młodzieżowe Grupy Wsparcia oraz konsultacje indywidualne)
  • rodziców nastolatków (zajęcia w grupach oraz konsultacje indywidualne w ramach programu „Domowe Partnerstwo”)
  • studentów (zajęcia w grupach).

TAGI: