Oddział Akademicki PTTK w Krakowie

20 lt. 2015

Skupiamy studentów, pracowników naukowych oraz inne osoby związane z krakowskim środowiskiem akademickim. Wszystkich tych, którym góry i turystyka są szczególnie bliskie sercu. Rozwijamy i upowszechniamy krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach, promujemy turystykę zrównoważoną i popularyzujemy wiedzę na temat ochrony przyrody.

Prowadzone działania:

Organizujemy letnie obozy wędrowne, rajdy, wycieczki górskie i weekendowe wypady za miasto, a także slajdowiska oraz szkolenia, seminaria, warsztaty, sympozja i konferencje o różnorodnej tematyce.

Zrzeszamy 10 kół i klubów PTTK, w tym dwa przewodnickie: beskidzkie – SKPG Kraków i tatrzańskie – AKPT oraz sześć uczelnianych: przy AGH, UJ, AWF, UEK, PK, UP, a także dwa terenowe: koło w Zabierzowie oraz międzypokoleniowe koło nr 13.

TAGI: