Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Miechowie

20 lt. 2015

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Polskie Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Wypowiada się i działa w imieniu osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Miechowie obejmuje swoim działaniem Powiat Miechowski (ościenne gminy), Krakowski, Kazimierski, Pińczowski i Olkuski. Współpracujemy z różnymi organizacjami, jak Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Pracy. Odbiorcami są dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, chorobami genetycznymi, zespołami sprzężonymi. Większość dzieci pochodzi z wiejskich terenów-oddalonych czasem o 60 km, dlatego Stowarzyszenie zapewnia dla wszystkich uczestników bezpłatny transport. Mamy również Grupę Wsparcia dla rodzin dzieci potrzebujących pomocy, porady, opieki.

TAGI: