Spółdzielnia Socjalna im. J. Korczaka w Tarnowie

29 kwiecień 2015

Spółdzielnia Socjalna im. Janusza Korczaka została założona do realizacji celów:

  • społecznej reintegracji jej członków
  • zawodowej reintegracji jej członków

Prowadzi działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych takich jak:

  • usługi opiekuńcze
  • szkolenia
  • wyrównywanie szans edukacyjnych
  • usługi cateringowe
  • inne

TAGI: