Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”

20 lt. 2015

Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” 25 lat pracuje na rzecz uczniów, rodziców i pedagogów:

  • Pomaga dzieciom i młodzieży.
  • Wspiera wysiłek lokalnych społeczności na rzecz wyposażania szkół w pomoce naukowe, niezbędne w procesie nauczania.
  • Prowadzi działalność szkoleniową.
  • Współdziała z innymi organizacjami pozarządowymi oraz organami samorządowymi.
  • Organizuje konkursy wiedzy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY:

  • Osiągacie sukcesy pedagogiczne – przystąpcie do Klubu Przodujących Szkół.
  • Chcecie uzyskać środki dla placówki, poproście rodziców, pedagogów oraz sympatyków, przyjaciół i sponsorów, o 1% odpisy w ramach prowadzonej przez nas akcji – „1% dla naszej Szkoły”.
  • Chcecie wspomóc zasoby finansowe – skorzystajcie z form zbiórek publicznych.
  • Biuro Turystyki Szkolnej SPSM „SALAMANDRA” oferuje bezpieczny i ciekawy wypoczynek. Chcecie aby Wasze dzieci wypoczywały pod okiem profesjonalnej kadry – skorzystajcie z naszej oferty.
  • Chcecie pozyskać środki grantowe krajowe i unijne, oferujemy Wam jako organizacja pożytku publicznego możliwość wnioskowania o środki dla organizacji pozarządowych, UE i krajowe.