Stowarzyszenie „Apetyt na życie”

22 Maj 2015

Stowarzyszenie „Apetyt na Życie” zostało zawiązane w styczniu 2012 roku.
Dwa miesiące później otrzymaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000409039.

Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i osobom dorosłym leczonym żywieniowo. Członkami Stowarzyszenia są również ich rodziny, bliscy jak i inne osoby zainteresowane wspólną pracą nad podniesieniem jakości naszego życia.

Pragniemy zapewnić pacjentom dostęp do rozwiązań ułatwiających funkcjonownie w codziennym życiu na leczeniu żywieniowym.

 

Obszary działań:

– Działalność charytatywna
– Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

– Ochrona i promocja zdrowia

– Promocja i organizacja wolontariatu

TAGI: