Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „NADZIEJA”

30 kwiecień 2015

Stowarzyszenie prowadzi:

  • Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej dla osób po przebytych kryzysach psychicznych, który realizuje terapię grupową, indywidualną, zajęciową
  • 7 Oddziałów Świetlic Socjoterapeutycznych GNIAZDO dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bieczu
  • Klub Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • Ośrodki Wsparcia : Klub Samopomocy „Dialog” dla osób w podeszłym wieku, dzieci i młodzieży

 

Obszary działań stowarzyszenia:

  • omoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
  • Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy – działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym – odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
  • Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji – odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,

TAGI: