Stowarzyszenie Partnerskie Bochnia – Saarlouis

20 lt. 2015

Celem stowarzyszenia jesr współdziałanie na rzecz realizacji, szczytnych celów zapisanych w porozumieniu o partnerstwie powiatów bocheńskiego i saarlouis oraz przyczynianie się w ramach partnerstwa poprzez własne inicjatywy i w bezpośrednim kontakcie z niemieckimi partnerami do ożywionej wymiany, zwłaszcza w następujących dziedzinach: kultura, sport, turystyka, ochrona zdrowia oraz w sferze społeczno-gospodarczej i na płaszczyźnie młodzieżowej i rodzinnej, – wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, – współpracy z różnymi podmiotami w zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki. – promowanie stowarzyszenia w kraju i za granicą.

TAGI: