Stowarzyszenie przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu „PO PROSTU DZIAŁAJ”

29 kwiecień 2015

Stowarzyszenie przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu „PO PROSTU DZIAŁAJ”, zajmuje się przede wszystkim aktywizowaniem młodych ludzi i zachęcaniem ich do działania zarówno w kierunku artystycznym, sportowym, naukowym, społecznym, jak i charytatywnym. Te wszystkie działania łączymy z promocją talentów oraz samego Olkusza, aby wizytówką tego Srebrnego Miasta byli ciekawi ludzie i wydarzenia.

Członkami stowarzyszenia są szczególnie ludzie młodzi i czujący się młodo. Wspólnym elementem, który łączy wszystkie pokolenia osób zaangażowanych w naszą działalność jest kreatywność i chęć do tworzenia nowych inicjatyw – zarówno tych małych, jak i większych. Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt.

Początki Stowarzyszenia sięgają 2006 roku i powstało na bazie Stowarzyszenia „Aktywna Szkoła” istniejącego przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu. Zmiana nazwy była spowodowana otwarciem nowego rozdziału w działalności stowarzyszenia, a świeża energia, nowe pomysły i duży zapał do pracy pozwalają patrzeć optymistycznie na kolejne lata jego działania

TAGI: