Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów SP Nr 1 im. T. Kościuszki w Proszowicach

20 lt. 2015

Celem stowarzyszenia jest:

  1. Integracja przyjaciół szkoły, rodziców dzieci, młodzieży i absolwentów zainteresowanych utrzymaniem kontaktów z placówką, kultywowaniem pamięci i tradycji szkoły.
  2. Działalność oświatowa, polegająca na udzielaniu aktywnej pomocy szkole w dziedzinie nauki, dydaktyki oraz wychowania.
  3. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa demokratycznego w środowisku lokalnym.