Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN

20 lt. 2015

Od początku swego istnienia STeN zrealizował kilkadziesiąt premier prezentowanych w stałej siedzibie − czyli Teatrze Zależnym Politechniki Krakowskiej, jak również w innych miejscach w Krakowie − między innymi Staromiejskim Domu Kultury przy ul. Wietora. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia był Jacek Milczanowski, a wiceprezesem Beata Wojciechowska, po niej funkcję te przejął Bogdan Słomiński. Od początku swego istnienia do dziś w ramach Stowarzyszenia prezentowali swą działalność tacy twórcy jak wyżej wymienieni Jacek Milczanowski, Beata Wojciechowska i Bogdan Słomiński, a także Błażej Wójcik, Ziuta Zającówna, Beata Wojciechowska, Marek Kalita, Jadwiga Leśniak – Jankowska, Zofia Kalińska, Stanisław Michno, Andrzej Sadowski, Katarzyna Deszcz, Wiesław Hołdys, Ewa Ryks, Robert Żurek, Beata Kolak, Nina Repetowska, Ewa Sąsiadek, Edward Żentara, Jacek Lecznar, Szczęsny Wroński, Anna i Tadeusz Smoliccy, Anna Sokołowska, Anna Nowicka, Monika Kufel, Nikołaj Warpieniew – i wielu innych. W ramach Sceny Repertuarowej STeN na scenie Teatru Zależnego występowały między takie grupy teatralne jak jak: Teatr Atelier, Teatr Miszung, Teatr Mist, Teatr Mumerus, Teatr Dialog, Teatr Mandala, Teatr Proscenium, Teatr Barakah, a także gościnnie teatry z zagranicy: Daska (Chorwacja), PiDivadlo (Czechy), O’Bando (Portugalia), Guirigai (Hiszpania), Gruene Hund (Niemcy). Poza produkcją i prezentacją spektakli Stowarzyszenie prowadzi również warsztaty teatralne, organizuje doroczne festiwale i seminaria, a także współpracuje z grupami teatralnymi w kraju i za granicą.

Stowarzyszenie jest wspierane przez Gminę Kraków w ramach umowy o współpracy.