Stowarzyszenie Wspólnota Swoszowicka

20 lt. 2015

Stowarzyszenie zostało założone w 2010 roku w celu:

  • dbałości o rozwój infrastruktury dzielnicy Swoszowice, z uwzględnieniem naturalnych walorów przyrodniczych, poprzez działalność opiniotwórczą i doradczą
  • rozwoju społeczno – kulturowego lokalnej społeczności poprzez działania zmierzające do wspólnotowego działania.
  • ochrony spuścizny społeczno-kulturalnej (drewniane budownictwo, miejscowe legendy, ślady górniczej przeszłości związanej z eksploatacją złóż siarki) i przyrodniczej i wspieranie miejscowych inicjatyw kulturalnych i zmierzających do zachowania historycznej tradycji Swoszowic.
  • popularyzacji walorów historyczno-kulturowych i przyrodniczych dzielnicy Swoszowice.