Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowe-Racjonalistycznej SWOR

20 lt. 2015

Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo Racjonalistycznej zajmuje się popularyzacją współczesnej nauki, działaniami na rzecz przestrzegania praw człowieka oraz integracją ludzi niewierzących. W tym celu organizuje otwarte spotkania z naukowcami, ekspertami w ramach Wszechnic Oświeceniowo Racjonalistycznych oraz w ramach Koalicji Postęp i Świeckość współorganizuje odbywające się pod koniec września w Krakowie Dni Świeckości.