Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w Miechowie

20 lt. 2015

Cel działalności:

1. krzewienie kultury plastycznej.
2. integrowanie środowiska wokół ochrony dóbr kultury.
3. promowanie twórczości miejscowych artystów.
4. rozwój edukacji turystycznej.
5. kształtowanie rozwoju turystyki w sposób zachowujący i podnoszący wartość przestrzeni wokół zabytków.
6. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej.
7. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie współpracy pomiędzy społeczeństwami w zakresie kultury i turystyki.
8. wspieranie działań biura wystaw artystycznych „u jaksy”.