Zakopiańska Fundacja Narodowa Skansen

20 lt. 2015

Celami Fundacji jest stworzenie Podhalańskiego Parku Etnograficznego, ochrona dóbr Kultury i Sztuki Podhalan a także ratowanie cmentarza na „Pęksowym Brzyzku” w Zakopanem oraz małej architektury cmentarnej i przydrożnej Podhala.

Zakopiańska Fundacja Narodowa SKANSEN powstała w marcu 2006 roku dla realizacji podstawowych założeń statutowych jakimi są:
1. Budowa Podhalańskiego Parku Etnograficznego
2. Ochrona wartości kulturowych cmentarza na Pęksowym Brzyzku
3. Ochrona dóbr kultury i sztuki Podhalan.

Prowadzone działania:

1. Innowacje w edukacji
Muzeum „Pod Kuźniczym Młotem” posiada ciekawy program edukacyjny dla odwiedzających. Otrzymują oni wiedzę za pośrednictwem oprowadzających po salach wystawowych przewodników. Każdy z nich posiada odpowiedni zasób historycznej wiedzy poparty uprawnieniami przewodnika tatrzańskiego wydanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Podczas kiedy w innych tego typu placówkach do widza „mówią” ekspozycyjne ściany, w muzeum „Pod Kuźniczym Młotem” narratorem jest żywy człowiek. Przewodnicy odgrywają także dodatkowe role w przekazie informacji. Tworzą swoisty teatr zmieniając odzienie na stroje epokowe w zależności od tematu prezentowanych zagadnień rozmieszczonych w poszczególnych salach muzeum. W części przyrodniczej oprowadza leśnik, w przemysłowej pojawia się górnik, w etnograficznej góral, a o XIX-wiecznej turystyce tatrzańskiej opowiada przewodnik w stroju epokowego turysty z historycznym ekwipunkiem górskim.

2. Dziedzictwo kulturowe i tradycje
Muzeum „Pod Kuźniczym Młotem” prezentuje dziedzictwo kulturowe górali podhalańskich w budownictwie ludowym i architekturze regionalnej. Ukazuje dawne tradycje literackie i postacie wybitnych luminarzy kultury polskiej, będących ich reprezentantami. Muzeum poprzez wystawę chroni wartości kulturowe w dziedzinie ochrony zabytków przeszłości, w tym wiejskich i miejskich cmentarzy oraz ich małej architektury ratowanej przez Podhalański Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, co ukazuje fragment wystawy w holu poświęcony społecznemu ratowaniu dóbr kultury.
Osobnym działem w muzeum jest etnografia. Placówka posiada regionalne stroje damskie i męskie, które służą za odzienie dla zwiedzających ekspozycję. Odziani w góralskie stroje turyści biorą udział w konkursowym wyrobie masła w kiernickach, poznają sposób mszenia góralskich domów.
Szczególnie ciekawie prezentuje się dział górniczy, stanowiący pewną nowość w dziedzinie odtwarzania tradycji przemysłowych ziem górskich oraz wystawiennictwa karpackiego.

3. Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży
Program kulturalny opracowany przez pracowników Fundacji zawiera wiele elementów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Po oprowadzeniu grupy szkolnej po salach muzealnych przewodnicy organizują konkurs z nagrodami dla zwiedzających. Polega on na ocenie prac rysunkowych uczestników realizowanego programu oraz zdobytej podczas zwiedzania wiedzy z zakresu geografii, geologii i przyrody Tatr. Dzieci i młodzież angażują się w program artystyczny wykonując dokumentację rysunkową zagadnienia, które wywarło na nich największe wrażenie. Opiekunowie i nauczyciele grup młodzieży otrzymują plik opracowanych podczas wykładu tematów w celu podsumowania wiedzy uczniów z wycieczki do Zakopanego i w Tatry.

4. Budowa Parku Miniatur zabytków techniki przemysłowej Podtatrza i Zoo Ogrodu, jako Międzynarodowego Ośrodka Monitoringu oraz Rehabilitacji i Hodowli Zwierząt Chronionych i Dzikich w Chochołowie koło Zakopanego. Inicjatywa będzie czynna od maja 2014 roku.