Organizacje przystępujące do projektu wybrane!!

10 listopad 2014

Wszystkich zainteresowanych projektem prosimy o sprawdzanie skrzynek mailowych! Wysłaliśmy wiadomość o zakwalifikowaniu do projektu oraz informacje o I spotkaniu wyjazdowym, które odbędzie się od 28 do 30 listopada br. w Dobczycach. Przed nami 3 dni intensywnej pracy nad ideą i strategią sieci, wybór członków Prezydium Sieci, spotkania branżowe oraz wiele innych zajęć i atrakcji!

Lista organizacji zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

Fundacja Gorczyckiego
Fundacja Głos Serca
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Fundacja Ukryte Skrzydła
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych IFKA
Zakopiańska Fundacja Narodowa Skansen
Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych w Krakowie
Związek Społeczno-Gospodarczy Spółdzielni Socjalnych
Fundacja Wspierająca Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży Rośnij Zdrowo
Lot Krakowska Organizacja Turystyczna
Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w Miechowie
Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna
Stowarzyszenie Wspólnota Swoszowicka
Stowarzyszenie Polska Sahara
Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowe-Racjonalistycznej SWOR
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS
Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne „Most do Gruzji”
Stowarzyszenie Antropologiczne „Archipelagi Kultury”
Teatr Integracyjny Aktora Niewidomego
Fundacja Edukacji Obywatelskiej Przyszłość i Praca
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową KOLIBER
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżkach
Fundacja na Rzecz Socjalnej Demokracji
Fundacja Machina Fotografika
Fundacja Ludzi Aktywnych „Luna”
Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych Bona Fide
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO W Miechowie
Fundacja inicjatyw Twórczych
Fundacja Dobra Wola
Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych
Fundacja Pomocy Rodzinom I Chorym Na Mukowiscydozę Matio
Stowarzyszenie Partnerskie Bochnia – Saarlouis
Stowarzyszenie Wzmacniania Organizacji Wzmacniacz
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Tarnowski
Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”
Fundacja Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki im. Dobrego Pasterza
Stowarzyszenie Europejskie Centrum Młodzieży
Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”
Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej
Fundacja Animatornia – Twórcze Działania
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Kurierzy Tatrzańscy”
Fundacja Rozwoju Kina
Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-krajoznawczego
Fundacja Przestrzeń Rozwoju
Fundacja Rozwoju Przestrzeni Społecznych i Kulturalnych „TIMSZEL”
Bądźmy razem – Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej
Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno
Fundacja Międzynarodowe Centrum Kultury
Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA