Pierwszy federacyjny konkurs grantowy na realizację akcji społecznej!

08 wrz. 2016

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje biorące udział w projekcie „Małopolskie NGO – rozwój i współpraca” do ubiegania się o mini-granty w pierwszym federacyjnym konkursie grantowym.

W ramach konkursu otrzymać można dofinansowanie realizacji akcji społecznej integrującej społeczność lokalną oraz zwiększającej zaangażowanie mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich możemy sfinansować 4 akcje społeczne, których łączny budżet nie przekroczy 16 000 zł.

Termin składania wniosków – 19.09.16, godzina 15.00. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz wzorem wniosku o dofinansowanie.

Załączniki:

Regulamin konkursu

Wzór oferty

Szczegółowa kalkulacja kosztow