PIERWSZY PROJEKT FEDERACJI. ZAPRASZAMY!

12 czerwiec 2016

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z Małopolski do naszego pierwszego, federacyjnego projektu:

ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA

 

Nasze główne cele to, jak w tytule:

 • rozwój małopolskich organizacji pozarządowych – poprawa zarządzania, promocji
  i finansowania w NGOsach;
 • zacieśnianie współpracy między małopolskimi organizacjami – wymiana doświadczeń
  i zasobów oraz tworzenie sprzyjającej przestrzeni do realizacji partnerskich projektów,
 • wspólne działanie na rzecz społeczności lokalnych – zdobycze działań rozwojowych
  i sieciujących wykorzystamy realizując cztery partnerskie akcje społeczne!

Organizacjom biorącym udział w projekcie oferujemy szereg działań:

 • rozwojowych – szkolenia i doradztwo,
 • sieciujących – spotkania, wizyty sąsiedzkie, wyjazdowy OPEN SPACE oraz wymianę usług i zasobów,
 • oraz wewnętrzny konkurs grantowy – podczas którego rozdysponujemy cztery mini-granty, każdy w wysokości 4 tyś zł, na realizację partnerskich akcji społecznych.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Projekt realizowany będzie w okresie lipiec-grudzień 2016 roku.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY dla organizacji członkowskich Federacji Małopolska Pozarządowa (weryfikacja po opłaceniu składki członkowskiej) i obejmuje udział w:

 • min. 2 szkoleniach,
 • min. 2 godzinach doradztwa,
 • min. 1 sieciującym spotkaniu,
 • w wyjeździe integracyjnym,
 • oraz możliwość aplikowania o środki na organizację akcji społecznej.

Organizacje spoza Federacji zobowiązane są do uiszczenia kosztów udziału w projekcie w kwocie:

 • PAKIET STANDARD 90 zł (upoważnia do udziału w: 2 szkoleniach, min. 2 godzinach doradztwa, dowolnej ilości spotkań sieciujących, bezpłatnego udziału 1 osoby w wyjeździe integracyjnym, oraz możliwość aplikowania o środki na organizację akcji społecznej).
 • PAKIET PREMIUM 150 zł (upoważnia do udziału: w 3 szkoleniach, min. 2 godzinach doradztwa, dowolnej ilości spotkań sieciujących, bezpłatnego udziału 1 osoby w wyjeździe integracyjnym, oraz możliwość aplikowania o środki na organizację akcji społecznej).


Szczegółowy opis projektu znajdziecie w załącznikach, wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym.

Opis projektu

Regulamin

Formularz_zgloszeniowy

 

Zapisy przyjmujemy drogą mailową do 30 czerwca 2016 r. Dodatkowych udzielają:

Katarzyna Zielina, tel. 508 809 778,
Aleksandra Latocha, tel. 600 227 049,
email: rozwoj@malopolskiengo.pl

 

Projekt realizujemy dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.