Podsumowanie II wizyty studyjnej w Warszawie w dniach 21-24 kwietnia 2015

28 kwiecień 2015

W dniach od 21 do 14 kwietnia, uczestnicy projektu mieli okazję osobiście poznać przedstawicieli i sposób funkcjonowania organizacji działających na terenie województwa mazowieckiego m.in. Federację Organizacji Służebnych Mazowia oraz organizację o zasięgu ogólnopolskim – Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.

W pierwszym dniu, podczas spotkań przedstawione zostały podstawowe cele działalności federacji, kierunki rozwoju oraz mechanizmy członkostwa. Na drugi dzień wizyty uczestnicy wybrali się do Sochaczewa na spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego, Marcinem Rosińskimi i Piotrem Kierzkowskim dot. ich doświadczeń podczas współpracy z trzecim sektorem. Uczestnicy mieli także okazję poznać przedstawicieli Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i porozmawiać o sposobach tworzenia związku organizacji, wyzwań z tym związanych i sposobach radzenia sobie z nimi.

Na zakończenie wyjazdu, sieciujący odbyli spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP z Doradcą Prezydenta do spraw Społecznych Henrykiem Wujcem, przedstawicielem Instytutu Spraw Społecznych Łukaszem Wenerskim oraz z delegacją przedstawicieli organizacji pozarządowych z Ukrainy. Głównym tematem spotkania było zaangażowanie organizacji społecznych w sprawy publiczne.

Kolejna część spotkania dotyczyła dialogu obywatelskiego na poziomie krajowym przy udziale Łukasza Domagały z Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz Przemka Żydoka z Fundacji Aktywizacja oraz procesu stanowienia prawa w towarzystwie Piotra Frączaka i Grażyny Kopińskiej z Fundacji im. Stefana Batorego.