Podumowanie II spotkania siecującego, czyli kilka słów o powołanej Federacji.

21 Maj 2015

W dniach od 15 do 17 maja br., podczas II spotkania sieciującego w Ochotnicy Dolnej, kilkadziesiąt organizacji z różnych powiatów województwa Małopolskiego  powołało Federację Małopolska Pozarządowa. 

Praca nad powołaniem federacji rozpoczęła się we wrześniu 2014 roku, kiedy to w procesie systematycznych wizyt studyjnych, spotkań roboczych i edukacyjnych, organizacje integrowały się, szkoliły i dyskutowały o tym co mogą robić razem i dlaczego małopolski III sektor powinien współpracować. W ten sposób powstały kluczowe dokumenty pozwalające na powołanie do życia Federacji – statut Federacji określający jej misję:

„Czerpiąc z naszej różnorodności i wierząc w moc współpracy, budujemy silny i wiarygodny sektor
organizacji pozarządowych w Małopolsce”

oraz plan Rozwoju Federacji, który powstał na bazie pomysłów i oczekiwań zgłaszanych przez przedstawicieli organizacji zaangażowanych w budowanie federacji. Założenia Planu, kluczowe kierunki działań oraz bank pomysłów na konkretne inicjatywy i projekty, posłużą do planowania dalszych działań. Oto trzy główne obszary planowanych działań Federacji:

 1. Działania na rzecz Organizacji Członkowskich
 2. Działania na rzecz małopolskiego Trzeciego Sektora
 3. Działania instytucjonalne na rzecz Federacji

Sformalizowanie kilkumiesięcznej współpracy i Walne Zebranie Założycielskie Federacji odbyło się w sobotę, 16 maja. Członkowie Założyciele uchwalili statut oraz powołali władze Federacji w składzie:

Zarząd Federacji:

 1. Chromniak Ewa – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
 2. Doroszkiewicz Monika – Fundacja Głos Serca
 3. Dziewitek Przemek – Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
 4. Kwaśniak Marcel – Stowarzyszenie Antropologiczne Archipelagi Kultury
 5. Plur Iza – Fundacja Przestrzeń Rozwoju
 6. Styszko Anna – Stowarzyszenie Honestów z Wolbromia
 7. Szymańska Patrycja – Zakopiańskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami

Komisja Rewizyjna:

 1. Boguń Karina – Fundacja Ludzi Aktywnych LUNA
 2. Glińska Olga – Fundacja Machina Fotografika
 3. Stachowicz Dorota – Stowarzyszenie Partnerskie Bochnia-Saarlouis

 Lista Członków Założycieli:

   1. Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna
   2. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
   3. Europejskie Centrum Młodzieży
   4. Fundacja „Dobra Wola”
   5. Fundacja Animatornia – Twórcze Działania
   6. Fundacja Głos Serca
   7. Fundacja Ludzi Aktywnych „Luna”
   8. Fundacja Machina Fotografika
   9. Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Bona Fide
  10. Fundacja Przestrzeń Rozwoju
  11. Fundacja Ukryte Skrzydła
  12. Fundacja Wspierająca Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży Rośnij Zdrowo
  13. Lokalna Organizacja Turystyczna „Krakowska Organizacja Turystyczna”
  14. Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie
  15. MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym Na Mukowiscydozę
  16. Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Krakowie
  17. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Miechowie
  18. Stowarzyszenie Antropologiczne „Archipelagi Kultury”
  19. Stowarzyszenie „Honestus”
  20. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych IFKA
  21. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”
  22. Stowarzyszenie Partnerskie Bochnia – Saarlouis
  23. Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska
  24. Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
  25. Stowarzyszenie Przy IV LO Im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu „Po Prostu Działaj”
  26. Stowarzyszenie Wspólnota Swoszowicka
  27. Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo – Racjonalistycznej
  28. Zakopiańska Fundacja Narodowa „Skansen”
  29. Zakopiańskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami

 

Mamy świadomość, że aktywność i wizerunek Federacji zależy przede wszystkim od zaangażowania w nią organizacji członkowskich – zachęcamy zatem wszystkich członków Federacji do aktywności, bowiem jest ona podstawą pomyślnej realizacji naszych zamierzeń!

Jednocześnie zapraszamy  do współpracy wszystkie organizacje, które chcą realnie działać i wziąć współodpowiedzialność za losy  III sektora w małopolsce. Jesteśmy również otwarci na współpracę zewnętrzną – z innymi sieciami organizacji, z sektorem samorządowym i biznesem.

 

Zapraszamy także do obejrzenia relacji z wyjazdu, podczas którego dobyły się warsztaty oudoorowe, trening twórczości dla dorosłych prowadzone przez Renatę Mazur-Poniwiewicz z Fundacji Przestrzeń Rozwoju, joga śmiechu – a rozsmieszał nas Andrzej Wiekiera ze Stowarzyszenia Po Prostu Działaj oraz prezentacja technik relaksacyjnych przy użyciu mis i gongów tybetańskich w które wprowadziła nas Monika Doroszkiewicz z Fundacji Głos Serca.

Federacja Małopolska Pozarządowa została zainicjowana w ramach projektu „Brakujące Ogniwo- federalizacja małopolskich organizacji pozarządowych”, realizowanego przez Stowarzyszenie Pracowania Obywatelska, Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.