Projekt Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy zakończony !

21 wrz. 2018

Zakończyliśmy kilkumiesięczny proces konsultacji i prac zespołu merytorycznego.

Projektem założeń do nowego Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022 zajmą się teraz wydziały miejskie i Biuro MOWIS , konsultując projekt dokumentu także z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Trzymamy kciuki i zachęcamy do zapoznania się z efektami wykonanych w projekcie prac i wypracowanymi dokumentami:

http://bit.ly/WPW_KRK

 

TAGI: