Rekrutacja na II wizytę studyjną w Warszawie w dniach 21-24 kwietnia br.

26 marzec 2015

Wszystkie organizacje zaangażowane w budowanie federacji, zapraszamy
do udziału w II wizycie studyjnej
która odbędzie się w Warszawie w dniach 21-24 kwietnia br. 

 

Podczas wizyty będziemy mieli okazję: 

  • odwiedzić instytucję publiczną szczebla rządowego
  • odwiedzić m.in. Federację Mazowia
  • spotkać się z działaczami organizacji pozarządowych w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Szczegółowy program wizyty i krótki opis organizacji: Program II wizyty studyjnej

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/a/pracowniaobywatelska.pl/forms/d/1Ou9T0wyLCrv6NEJJ0yeyHtJ9sh-TkF0OWOJVxmlwD0c/viewform

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 9 kwietnia do godziny 23.59

Dodatkowych informacji na temat spotkania udziela Michał Braun: michal.braun@ofop.eu