Relacja z Walnego Zebrania Członków Federacji i wyjazdu integracyjnego

27 wrz. 2016

Organizacje członkowskie Federacji mają obowiązek spotykać się na walnym zebraniu co najmniej raz w roku. Widzieliśmy się w kwietniu, ale skoro tylko nadarzyła się okazja, chętnie spotkaliśmy się znowu.

Pretekstem był wyjazd integracyjny dla uczestników pierwszego projektu realizowanego przez Federację dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W projekcie „Małopolskie NGO – rozwój i współpraca” bierze udział 40 organizacji z województwa, w tym 18 będących członkami Federacji. Do tej pory spotykaliśmy się przy okazji szkoleń lub spotkań sieciujących, przyszła jednak kolej na wspólny wyjazd do Białki Tatrzańskiej, który zorganizowały koordynatorka projektu Kasia Zielina oraz animatorka Aleksandra Latocha.

Zjechaliśmy się w piątek 23 września i od razu zaczęliśmy intensywne wzajemne poznawanie się dzięki outdorowej akcji animowanej przez Olę Latochę i Olgę Glińską. W małych grupkach wykazywaliśmy się wiedzą i zaangażowaniem podczas zaliczania kolejnych zadań dotyczących spraw księgowych, budowania motywacji czy znajomości prawa, a najtrudniejszym wcale nie było załatwienie sprawy w Najwyższym Urzędzie w Białce, gdzie za biurkiem straszyła „referentka pani Grażynka”. Znając się już całkiem nieźle, przystąpiliśmy do prezentowania projektów zgłoszonych do udziału w konkursie grantowym Federacji. Aż dziewięć organizacji przedstawiło swoje pomysły na akcje społeczne, z czego cztery zostaną zrealizowane dzięki grantowi z FIO.

Znaczna część soboty poświęcona była na wzajemne dzielenie się pomysłami, doświadczeniem, inspiracjami, nawiązywanie współpracy – wszystko w formule OPEN SPACE moderowanej przez Romana Warkocza. Wynikiem wspólnych rozmów jest kilka pomysłów na projekty, m.in. zawiązała się już grupa robocza do pracy nad kolejnym wnioskiem Federacji do FIO!

Popołudnie przeznaczone było na Walne Zebranie organizacji członkowskich Federacji Małopolska Pozarządowa. Mimo iż do ostatniej chwili nie było pewności, czy osiągniemy kworum, dojechali na czas przedstawiciele wystarczającej ilości organizacji, dzięki czemu Walne przebiegło bez zakłóceń i bardzo owocnie.

Po dniu intensywnej pracy przyszła kolej na odpoczynek, jednak niektórzy przedstawiciele trzeciego sektora tak bardzo przejmują się losem społeczności, że poważne dyskusje toczą także przy kiełbaskach z grilla i pieczonych ziemniakach.

Niedzielę rozpoczęliśmy od głosowania na najbardziej interesujący projekt akcji społecznej. A później do wyboru mieliśmy trzy warsztaty. I tak Joanna Rój wraz z Pawłem Kowynią uczyli, jak nakręcić filmową relację wydarzenia. Sporym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie o promowaniu organizacji w mediach społecznościowych prowadzone przez Annę Cioch z Pracowni Obywatelskiej. A o tym jak najlepiej przygotować fotorelację z przebiegu projektu uczyła chętnych Karolina Mucha z Fundacji ViaFemina, która też, żeby nie być gołosłowną, obfotografowywała rzetelnie cały nasz wyjazd. Mamy nadzieję, że te piękne zdjęcia, a przede wszystkim wspaniali ludzie na nich uwiecznieni będą zachętą do tego, żeby kolejnej podobnej okazji nie odpuścić.