Ruszyły zapisy na usługi i coaching!!

03 marzec 2015

Informujemy że z dniem dzisiejszym otwieramy zapisy na:

  • usługi: prawne i marketingowe

Celem tego działania jest dostarczenie organizacjom usług prawnych lub marketingowych podnoszących poziom profesjonalizmu, rozpoznawalności i rzetelności działań, których to usług organizacja nie jest sobie w stanie zapewnić sama z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych.

W ramach usług prawnych oferujemy między innymi: modyfikację statutu, opracowanie wzorów umów, opracowanie polityki ochrony danych osobowych itp.

W ramach usług marketingowych organizacje mogą  zapewnić sobie np. opracowanie wizualizacji graficznej dla organizacji lub projektu, opracowanie strategii marketingowej lub kampanii promocyjnej.

  • coaching: księgowy, nowych technologii, pozyskiwania środków finansowych

Celem tego działania jest rozwój kompetencji pracowników, członków i wolontariuszy organizacji, w szczególności osób zajmujących się księgowością, pozyskiwaniem środków działaniami informatycznymi w organizacji.  Podczas współpracy z coachem uczestnicy będą mieli okazję zdiagnozować swoje mocne strony i obszary rozwoju, zwiększyć wiedzę w wybranej dziedzinie oraz rozwinąć umiejętności pozwalające na samodzielną realizację nowych rozwiązań z obszaru księgowości, nowych technologii lub pozyskiwania funduszy.

Zapisy trwają do 9 marca 2015 roku do godziny 23.59. Szczegółowe informacje na temat zapisów oraz formularze zgłoszeniowe zostały  przesłane do uczestników projektu drogą mailową.

Więcej na temat całej oferty edukacyjnej można znaleźć tutaj